Kontakt

Biuro PMK

Biuro czynne jest w każdy poniedziałek od 10.00 do 16.00.

tel. 0471-50441587 lub 01704448595 (również Whatsapp)

Sekretarka Misji: p. Kamilla Rybacki

e-mail: pmk.bremerhaven@gmail.com

Telefon do ks. proboszcza: 0471-50440200

Zapraszamy również do kontaktu osobistego po każdej mszy świętej.

Adres do korespondencji:

Grazer Str. 15, 27568 Bremerhaven