O Misji

Podstawowym celem istnienia Misji jest posługa duszpasterska obywatelom polskim i przesiedleńcom z Polski mówiącym po polsku.
W obecnym kształcie Misja obejmuje teren trzech dekanatów: Bremerhaven, Bremen Nord i Unterelbe należących do Diecezji Hildesheim