Kronika Misji

Zainteresowanych odsyłamy do „KRONIKI POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ w BREMERHAVEN” opracowanej przez dr. Iwonę Czuchra.
„Kronika” nie jest kalendarium prowadzonym dzień po dniu, lecz daje świadectwo wielu wybranym wydarzeniom jakie miały miejsce w życiu Misji.

Tom I : 1990 – 1996
Tom II : 1997 – 2000
Tom III : 2000 – 2003
Tom IV : 2004 – 2005
Tom V : 2006 – 2007
Tom VI cz.1: 2008 – 2009
Tom VI cz.2: 2008 – 2009
Tom VII cz.1: 2010 – 2011
Tom VII cz.2: 2010 – 2011
Tom VIII : 2012
Tom IX, cz. 1: 2013
Tom IX, cz. 2: 2014
Tom IX, cz. 3: 2015
Tom IX, cz. 4: 2016
Tom X: 2017 (I półrocze)