Rada Pastoralna

Skład Rady

Rada  wybrana  została 11 listopada 2018.

  • Dr Iwonna Czuchra – przewodnicząca
  • Mirosław Pagórek – zastępca przewodniczącej, skarbnik
  • Agnes Wiemer – sekretarz
  • Dariusz Jędrzejewski – odpowiedzialny za Centrum Kultury i Języka Polskiego
  • Marzena Kussyk
  • Dagmara Szatkowski
  • Marek Wicki
Posiedzenia Rady obywają się co dwa miesiące, w drugi poniedziałek