Rada Pastoralna

Skład Rady

Do Rady Pastoralnej przy PMK Bremerhaven zostali wybrani w dniu 13.11.2022:

  1. ADAMCZYK Grażyna
  2. BOBER Maria
  3. CZUCHRA Iwonna
  4. FUNDELA Mikołaj
  5. KUSSYK Marzena
  6. WEBER Erik
  7. WICKI Marek
Posiedzenia Rady obywają się co dwa miesiące.