Kapłani duszpasterze

Ks. kan. dr Jan Pawlik – od 1.04.1992 do 31.09.2020

Ks. prał. January Kownacki – od jesieni 1990 r. do 1.04.1992

Ks. dr Józef Liszka – od września 1987 r. do jesieni 1990 r